Statistika cijena novoizgrađenih stanova u BiH

U Bosni i Hercegovini cijena prodatih stanova u novoj gradnji iznosi  1.628KM/m2.

U trećem kvartalu 2017.godine prosječna cijena kvadrata novih stanova u BiH iznosi 1.628KM/m2 i veća je za 4,3% u odnosu na prosječnu cijenu kvadrata prodatih stanova u 2016.godini.

Kada to usporedimo sa trećim kvartalom 2016.godine prosječna cijena je veća za 11,3%, podaci su to Agencije za statistiku BiH.

Broj prodatih stanova u novoj gradnji u trećem kvartalu 2017. godine u odnosu na treći kvartal2016. godine veći je za 27,8%dok je u odnosu na prosječan  broj prodatih stanova u novoj gradnji u 2016. godini veći za 4,1%.

Površina prodatih novih stanova u trećem kvartalu 2017.godine u odnosu na treći kvartal 2016.godine veća je za 24,9% u odnosu na prosječnu površinu prodatih novih stanova u 2016. godini veća za 2,8%.