KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJE

Agencija za nekretnine NOVI DOM iz Bihaća raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija jednom učeniku i jednom studentu

Agencija za nekretnine NOVI DOM iz Bihaća želeći pomoći učenicima i studentima sa područja Unsko -sanskog kantona u njihovom školovanju, danas je raspisala javni konkurs za dodjelu stipendije jednom učeniku i jednom studentu za period januar – juni 2018. godine.

Kao društveno odgovorna firma, Agencija za nekretnine NOVI DOM  javnim konkursom omogućit će jednom učeniku i jednom studentu šestomjesečnu stipendiju u iznosu od po 100,00KM mjesečno.

Dino Teljigović, vlasnik Agencije za nekretnine NOVI DOM ističe da se u svom dosadašnjem poslovanju Agencija za nekretnine NOVI DOM odazivala na skoro sve akcije društvene odgovornosti,  a korak naprijed napravila je projektom šestomjesečnog stipendiranja jednog učenika i jednog studenta sa područja Unsko - sanskog kantona.

„Pozivam sve učenike i studente koji ispunjavaju kriterije iz našeg javnog konkursa da se prijave, a naša komisija će izabrati dvoje stipendista za koje sam uvjeren da će šestomjesečnom stipendijom olakšati svoje obrazovanje. Ovo je novina u našem poslovanju koje iz godine u godinu bilježi nove poslovne uspjehe. Naravno, želimo da i okruženje oko nas bude zadovoljno i ovo je naš mali doprinos projektima društvene odgovornosti uz nadu da i druge privatne firme slijede naš primjer “- ističe  Teljigović.

Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br. 9 , Bihać

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendije jednom učeniku i jednom studentu

sa područja Unsko-sanskog kantona

Konkurs  raspisuje Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska 9, Bihać.

Javni konkurs za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana raspisivanja.

 1. Pravo na stipendiju koju dodjeljuje Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska 9, Bihać,  mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko - sanskog kantona i studenti sa područja Unsko - sanskog kantona koji studiraju na nekom od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ukoliko ispunjavaju uslove utvđene Pravilnikom o dodjeli stipendije učenicima i studentima sa područja Unsko - sanskog kantona.
 2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uslovima  utvrđenim Pravilnikom učenici i studenti:
 • koji su državljani Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta i pohađanja nastave u Unsko -sanskom kantonu, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje mjesto boravka i pohađanja nastave,
 • koji imaju status redovnog  učenika ili studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u školu/fakultet za tekuću školsku/akademsku  godinu
 1. Opći kriteriji za dodjelu stipendije su:
 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja (važi za učenike osnovnih i srednjih škola),
 • opći uspjeh iz svih predmeta u posljednjoj akademskoj godini (važi za studente)
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,
 • sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima,
 • objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije,
 • osvojene nagrade,
 • pohađanje druge škole (muzičke, likovne dr.) uz redovnu srednju školu,
 • socijalni status.
 1. Specijalni kriterij za dodjelu stipendije su:
 1. Učeniku osnovne ili srednje škole koji je ostvario pravo, jedna stipendija se dodjeljuje od 1. januara 2018.godine do 1. juna 2018.godine u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.
 2. Student koji je ostvario pravo, jedna stipendija se dodjeljuje od 1. januara 2018.godine do 1. juna 2018.godine u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.

Prijavu za natječaj punoljetni učenici i studenti podnose lično, a za maloljetne učenike roditelj ili staratelj na adresu: Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br. 9, Bihać sa naznakom za „ Javni konkurs za dodjelu stipendije“.

Obavijest o odabiru kandidata za dodjelu stipendije Komisija  za dodjelu stipendije objavit će na web stranici Agencije za nekretnine NOVI DOM www.novidom.ba, facebook stranici https://www.facebook.com/novidomeurope/ i sredstvima javnog informisanja.

 U roku od osam dana od dana isticanja obavijesti, svaki kandidat koji je sudjelovao u javnom konkursu  može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku Komisiji za dodjelu stipendije i to na adresu Bosanska br.9, Bihać. Žalba ne odlaže izvršenje.

Bihać, 02. novembar 2017.godine                             

Dino Teljigović, vlasnik

Agencije za nekretnine NOVI DOM Bihać