SARAJEVO - Nadležne institucije BiH pokrenule su provjeru kupovine nekretnina ..." /> Novidom

Istražuju se nekretnine u BiH u vlasništvu Arapa

SARAJEVO - Nadležne institucije BiH pokrenule su provjeru kupovine nekretnina na atraktivnim lokacijama, uglavnom u okolini Sarajeva, za potrebe arapskih turista, u koje se ulažu milioni konvertibilnih maraka. Osim Službe za strance, SIPA-e i Porezke uprave, u slu?aj provjere je uključena u Obavještajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine. U akciju provjere se krenulo nakon što su odre?ene institucije u BiH posumnjale da je u procesu kupovine bilo sumnjivih radnji - pranje novca, utaja poreza... Istragom je obuhva?eno 108 firmi. ''I našli smo da puno, puno fiktivnih firmi tu ima, da ?ak lica nisu ni ušla u BiH, nemaju uopšte boravka a da su ovlastili naše državljane koji mogu u ime njihove firme kupovati nekretnine u BiH", rekao je za sarajevski N1 Slobodan Ulji?, direktor Službe za poslove sa strancima u BiH. Utvr?eno je, kazao je, da su stranci kupili te nekretnine, odnosno da je riječ o 51 pravnoj osobi. Služba je porvjerila i osniva?ki kapital tih firmi. U 99 odsto slu?ajeva iznosio je oko 2.000 maraka. A došlo se i do podataka da odre?ena pravna lica imaju nekretnine koje vrede sigurno 600, 700 i više hiljada maraka. ''Pa smo došli do situacije da pomislimo da se radi o krivi?nim djelima pranja novca, utaje poreza i ostalo. Sva naša saznanja smo proslijedili drugim bezbjednosnim agencijama, na prvom mjestu SIPA-i, a sa Poreskom upravom smo u više navrata u posljednjih pola godine održali sastanke i ima dosta pravnih lica koja ne pla?aju poreze, cifre su ?ak i milionske'', kazao je Uji?. I Federalna uprava policije posumnjala je da odre?eni bh. državljani koriste situaciju, na na?in da, u saradnji s Arapima, kupovinom enormnog broja nekretnina, izme?u ostalog, varaju gra?ane. FUP je, na primjer, podnio krivi?nu prijavu protiv jednog ?lana Notarske komore Federacije, a Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je donijelo odluku da ne?e sprovoditi istragu, pa je predmet arhiviran. A da Arapi kupuju zemljište u BiH dokazuju i podaci iz Službenih novina Federacije. Jedan kuvajtski turista je ispri?ao da je posjetio nekoliko atraktivnih lokacija, što izgra?enih, što u procesu izgradnje isklju?ivo za potrebe Kuvaj?ana. Kupuju, kazao je brda i grade naselja poput onog u Hadži?ima. ''Sre?ni smo kada do?emo ovdje i kada trošimo naš novac na ovu lepotu, na ovo mjesto. Jer znate nas je strah, ne mogu ja oti?i u bilo koju zemlju i imati povjerenje. Upravo ?e to povjerenje natjerati mnoge Kuvaj?ane da do?u ovdje i kupuju zemlju'', rekao je on za N1. Gra?ani smatraju da bi u rukama Arapa mogo završiti veliki dio doma?e imovine. Kada je rije? konkretno o kuvajtskim investicijama, podaci Centralne banke BiH govore da je do kraja 2015. u razli?ite projekte u BiH uloženo oko 86 miliona evra, što prema visini ulaganja u BiH Kuvajt stavlja na 15. mjesto. Ipak, ve?inom je rije? o ulaganjima upravo u atraktivna naselja, za vlastite potrebe. Služba za poslove sa strancima BiH u saradnji sa drugim bh. institucijama provela je akciju koja je imala za cilj utvrditi legalnost kupovine zemljišta u našoj zemlji, otkriti eventualnu utaju poreza prilikom kupovine i pranje novca, potvr?eno je za N1. Ina?e, od 108 firmi koje su registrovane u BiH, a ?iji su vlasnici stranci 71 je iz Kuvajta, iz Libije 13, UAE 12, Sirije 10 i Katara dva. Ulji? kaže da su sva saznanja o ovim kupovinama nekretnina proslije?ena drugim sigurnosnim agencijama u BiH, SIPA-i, ali i Poreskoj upravi.